Pernas

 

Obsesionámonos moito por rexistrar lugares espectaculares. Cidade da Cultura sen dúbida é un deles. Pero do mesmo xeito que moitas veces debemos ollar cara o que acontece sobre as nosas cabezas, outras debemos facelo cara abaixo, onda os nosos pés.

Hai camiños polos que a luz aínda que artificial é tan marabillosa que de non estar atento vas deixala pasar sen gozala.
 

Anxo Dafonte, 2020

Comentarios

Publicacións populares